top of page

APLIKUJ JUŻ DZIŚ 

Szukamy pracowników budowlanych

którzy chcą stabilnej pracy na dłużej

KIEROWNIK BUDOWY

 •  Organizacja placu budowy

 •  Zarządzanie inwestycją zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przyjętą specyfikacją techniczną

 • Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż

 • Nadzór nad realizacją prac na budowie pod względem jakości i terminowości, odbiór robót

 • Nadzór i koordynacja prac projektowych

 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy

 • Prowadzenie analizy harmonogramu i postępu wykonywanych robót

 • Wybór podwykonawców

 • Negocjowanie umów z podwykonawcami

 • Udział w procesie ofertowania

 • Bieżąca analiza i rozliczenie kosztów budowy

 • Koordynacja budżetu projektu, sprawozdania finansowe

 • Utrzymywanie relacji z Inwestorem

MAJSTER BUDOWY

 • nadzór nad podwykonawcami,

 • nadzór nad powierzonym odcinkiem robót budowlanych,

 • wspomaganie kierownika budowy w prowadzeniu inwestycji,

 • pomoc w sporządzaniu przedmiarów i wycen robót.

CIEŚLA SZALUNKOWY

 • Praca na szalunkach systemowych;

 • Wykonywanie szalunków pod schody betonowe, belki, wieńce, słupy, stopy;

 • Wykonywanie konstrukcji drewnianych;

 • Wykonywanie pomiarów;

 • Praca z rysunkiem technicznym.

ZBROJARZ

 •  Przygotowanie i montaż zbrojenia

 • Przycinanie, wyginanie i układanie prętów pod zbrojenie

bottom of page